Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart

Fondets vedtekter

Fondet skal benyttes til å fremme forskning og utdanning med tilknytning til eller betydning for norsk luftfart.

Søk støtte fra fondet

Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart inviterer til å søke støtte til forskning og utdanning som har tilknytning til eller er av betydning for norsk luftfart.

Kontakt fondet

Her finner du kontaktinformasjon og kontaktskjema dersom du ønsker å ta kontakt med fondet.

.