Fondet er under avvikling

Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart er under avvikling. Nye søknader vil ikke bli behandlet.