Søk støtte fra fondet

Fondet skal benyttes til å fremme forskning og utdanning med tilknytning til eller betydning for norsk luftfart.

Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart støtter forskning og utdanning som er av
betydning for norsk sivil luftfart.

Fondsstyret inviterer til søknader innen både forsknings- og utdanningsområdet. Søknader blir vurderert løpende.

Innenfor forskningsområdet er det åpning for komparative prosjekter dersom disse kan bidra
til å belyse norsk luftfart. Det er også anledning til å søke om forskerutdanningsprosjekter.

Innenfor utdanningsområdet vil fondsstyret prioritere prosjekter som kan bidra til å utvikle eller forbedre utdanninger med relevans for norsk luftfart. Det vil således ikke gis støtte til å finansiere enkeltpersoners utdanning.

Fondsstyret mottar søknader med problemstillinger knyttet til alle deler av den norske sivile luftfarten og er åpen for prosjektforslag fra alle fagområder.

For særlig interessante prosjekter vil fondsstyret kunne gi støtte i et betydelig omfang.

Søknader må dokumenteres med beskrivelse av prosjektet, budsjett og total finansieringsplan.
For forskningsprosjekter skal beskrivelsen også inneholde plan for formidling.

Søknader skal ikke overstige fire A4-sider.

I valg mellom søknader vil følgende momenter bli vektlagt:

  1. Prosjektets faglige kvalitet.
  2. Prosjektets relevans for norsk luftfart.
  3. Graden av involvering i prosjektet fra aktører i norsk luftfart, herunder også finansiering fra disse.

Søknader sendes som vedlegg til e-post til fondsstyrets leder, Trygve Gjertsen innen 31. mars 2019: trygve.gjertsen@gmail.com

Fondets styre består av:
Trygve Gjertsen, formann
Geir Stormorken
Hedda Braathen